Λειτουργοί Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης (ΛΥΕ) -Λευκωσία

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Full Time
 • Employer: CODECA LTD
Job Description

Ο Λειτουργός Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης που θα απασχολείται στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Μεταναστών, θα έχει 24ωρη παρουσία στο χώρο του Κέντρου (με σύστημα βάρδιας πρωινές, απογευματινές και νυχτερινές),  που θα οριστεί από τον ανάδοχο (Codeca), επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων και των αργιών.

 

2. Τα καθήκοντα των ΛΥΕ εμπεριέχουν γραφειακή αλλά και ελαφριά χειρωνακτική εργασία.

Ενδεικτικά καθήκοντα των Λειτουργών Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης είναι τα ακόλουθα:

 • Ετοιμασία και κατανομή χώρων διαμονής. Τήρηση σχετικής κατάστασης.
 • Τήρηση κατάστασης διαμενόντων και κατάστασης επιδομάτων που αφορούν τους διαμένοντες.
 • Υποδοχή διαμενόντων, παραλαβή εγγράφων και ενημέρωση τους σχετικά με τη Λειτουργία του ΚΕΠΥ. Παράδοση απαραίτητων υλικών όπως π.χ. κουβέρτες, σεντόνια κ.ο.κ..

 

Κατά την είσοδο των μεταναστών, διευθέτησή τους σε στο χώρο διαμονής τους.

 • Μεριμνά κατά την αποχώρηση των διαμενόντων για την παραλαβή των κουβερτών, σεντονιών και άλλων ειδών που βρίσκονταν μέσα στους χώρους φιλοξενίας.
 • Καθημερινή καθοδήγηση και ενημέρωση των διαμενόντων σχετικά με τη λειτουργία του ΚΕΠΥ και τις υπηρεσίες που παρέχονται εκεί, καθώς επίσης και σχετικά με τις υποχρεώσεις τους κατά την εκεί διαμονή τους
 • Γενική ενημέρωση και προσανατολισμός των διαμενόντων σχετικά με την περιοχή και τις υπηρεσίες στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση, βάσει των δικαιωμάτων τους
 • Βοήθεια στη διανομή των γευμάτων στους διαμένοντες
 • Παρακολούθηση της καθημερινής τήρησης των Κανονισμών του Κέντρου από τους διαμένοντες και επίλυση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν
 • Τήρηση ημερολογίου γεγονότων και ενεργειών το οποίο είναι προσβάσιμο από όλο το προσωπικό εξυπηρέτησης για ενημέρωση τους και διασφαλίζει ότι στην παράδοση της βάρδιας ενημερώνεται ο επόμενος λειτουργός για τις εκκρεμούσες ενέργειες
 • Συμβάλλει γενικότερα στην ομαλή λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων στο Κέντρο

 

Απαιτούμενα Προσόντα για Λειτουργούς Υποδοχής και Εξυπηρέτησης: (παρακαλώ όπως μου προωθήσετε τα αποδεικτικά)

 1. Απολυτήριο Μέσης ή Τεχνικής Εκπαίδευσης
 2. Γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Word, Microsoft Excel, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση vacancies.codeca@gmail.com

Για περισσότερες πληροφορίες Ελένη Πλουτάρχου 22 770962