Βοηθός Νηπιαγωγείου

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
  • Employer: Baby Bear Kindergarten
Job Description

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση κενών θέσεων Βοηθού  Νηπιαγωγείου

Απαραίτητα προσόντα:

  • Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης
  • Δίπλωμα ή Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

Καθήκοντα:  Βοηθητικές εργασίες στο νηπιαγωγείο

Οι ενδιαφερόμενες/οι θα πρέπει να υποβάλουν το Βιογραφικό τους σημείωμα στο email: babybearkindergarten@hotmail.com