ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ & ΑΓΟΡΩΝ 5* ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Application deadline date has been passed for this Job.
  • Employer: ADAMS BEACH HOTEL
  • Qualification: Certificate
  • Career Level: Intermediate ( 1 - 3 years )
  • Yearly Salary: €12,001 - €18,000
Job Description

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Βοηθός Διαχείρισης Aποθηκών και Aγορών

 

 

Καθήκοντα και ευθύνες :

 

Ο γενικός ρόλος του Βοηθού Διαχείρισης Αποθηκών και Αγορών είναι η παραλαβή και διαφύλαξη του πάγιου και κυκλοφορούντος ενεργητικού (δηλ. περιουσιακών στοιχείων) του Ξενοδοχείου, εκτός από τα αναλώσιμα του Τμήματος Τροφίμων και Ποτών (Food & Beverage Department) και η διατήρησή τους στη βέλτιστη ποσότητα και ποιότητα,  με σκοπό την άμεση παράδοσή τους στα τμήματα του Ξενοδοχείου όποτε χρειαστούν, είναι επίσης να διαχειρίζεται τις αποθήκες διασφαλίζοντας την ασφαλή λειτουργία τους.

Παρέχει διοικητικές βοήθειες στον Inventory and Purchasing Controller σε θέματα  προσφορών, παραγγελιών, παραλαβών, αποθήκευσης, τιμολόγησης, παράδοσης στα τμήματα, απογραφές καταγραφή και ανάλυση, καθώς και οργάνωση και έλεγχος αποθηκών

Απαιτούμενα προσόντα :

  • Κάτοχος πτυχίου Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
  • Μιλά καλά την αγγλική γλώσσα.
  • Καλός χειριστής ηλεκτρονικού υπολογιστή.
  • Προηγούμενη πείρα σε συναφή θέση θεωρείται πλεονέκτημα.
  • Ακέραιος χαρακτήρας.
  • Διακατέχεται από άριστο πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.

 

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους μέσω email με επισυνημμένο το Βιογραφικό Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση gm@adams.com.cy, ή στο 23 840002 το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.