Φροντιστής ΚΕΠΥ Κοκκινοτριμιθιά ” Πουρνάρα”

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Full Time
  • Employer: CODECA LTD
Job Description

Για σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, απαιτούνται οι υπηρεσίες επί τόπου, με φυσική παρουσία στο ΚΕΠΥ Πουρνάρα, ενός (1) Φροντιστή επί 24ώρου βάσεως 7 ημέρες την εβδομάδα στη βάση μηνιαίου προγράμματος που θα αποστέλλεται από τον ανάδοχο και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία Ασύλου.

Σημειώνεται ότι, λόγω της φύσης του Κέντρου, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, όλες τις μέρες του χρόνου.

 

Τα κύρια καθήκοντα του φροντιστή είναι τα ακόλουθα:
1. Αναλαμβάνει τη φροντίδα διαμενόντων, βοηθά στην εφαρμογή θεραπευτικής/φαρμακευτικής αγωγής για τα άτομα αυτά και συμμετέχει στην εφαρμογή προγραμμάτων για την απασχόληση και ψυχαγωγία τούτων
2. Συνοδεύει τους διαμένοντες σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή άλλη υπηρεσία/τμήμα του κράτους και εποπτεύει τις δραστηριότητές τους μέσα και έξω από το κτίριο του Κέντρου
3. Βοηθά στον προγραμματισμό και την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης και εξοπλισμού για τις ανάγκες των διαμενόντων και παρέχει βοήθεια σε ευάλωτους διαμένοντες στη λήψη των γευμάτων τους
4. Διεκπεραιώνει τη σχετική με τα καθήκοντά του γραφειακή εργασία
5. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν

 

Απαραίτητα Προσόντα για Φροντιστή:
1. Δίπλωμα αναγνωρισμένης ανώτερης σχολής τριετούς τουλάχιστον διάρκειας σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό θεμάτων: κοινωνική εργασία/ευημερία/πρόνοια, νηπιοβρεφοκομία, κοινωνιολογία, ψυχολογία, κοινωνική πολιτική ή κοινωνική διοίκηση, νοσηλευτική από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που καθορίζει η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

 

Παρακαλώ όπως αποστείλετε τα Βιογραφικά σας Σημειώματα στο vacancies.codeca@gmail.com μαζί με τα τεκμήρια.

Για περισσότερες Πληροφορίες: Ελένη Πλουτάρχου 22 770962