ΤΑΜΙΑΣ / Cashier

Application deadline date has been passed for this Job.
Job Overview

HIRING NOW-ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Η Εταιρεία STEASA FRUIT MARKET LTD (που βρίσκεται στο εσωτερικό της Υπεραγοράς Αθηαινίτη) , ζητά για άμεση προσληψη προσωπικό στην Λευκωσία , NICOSIA MALL (Λακατάμια) για τις ακόλουθες θέσεις:

-Ταμίας

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Εξαιρετική γνώση της ελληνικής γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα και Συνεργασία
 • Επαγγελματική συμπεριφορά και Eξυπηρέτηση πελατών
 • Ευελιξια όσον αφορά το ωράριο εργασίας
 • Η γνώση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους στη διεύθυνση: steasa.fruitmarket@gmail.com ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 99764088


HIRING NOW – IMMEDIATE RECRUITMENT & TRAINING

STEASA FRUIT MARKET LTD (located inside ATHIENITIS Supermarket), is seeking to recruit staff for their new store at NICOSIA MALL (Lakatamia) for the following positions:

 • Grocery Cashiers

REQUIREMENTS

 • Excellent knowledge of Greek language
 • Excellent communication skills
 • Teamwork and Collaboration
 • Professionalism and Customer service
 • Flexible in terms of working hours
 • Knowledge of english language will be an advantage

All interested candidates should forward their CVs to: steasa.fruitmarket@gmail.com or contact us at : 99764088

 

Job Detail
Shortlist Kindly, mention in your cover letter that - Job Link Cyprus - is your job referral.
EnglishGreek