Οδηγός αποθήκης/αποθηκάριος

P.J.PIZZA CYPRUS LTD
  • Post Date: 05/07/2021
  • Apply Before: 03/11/2024
  • Views 232
Job Overview

Η εταιρεία P. J. PIZZA CYPRUS LTD αναζητεί για μόνιμη θέση Οδηγό Αποθήκης/Αποθηκάριο.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 

-Ορθή εκτέλεση παραγγελιών

-Φόρτωση/εκφόρτωση εμπορευμάτων

-Σωστή και έγκαιρη παράδοση προϊόντων

-Διασφάλιση της καθαριότητας και γενικής εμφάνισης της αποθήκης

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

-Επαγγελματική άδεια φορτηγού

-Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

-Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση

-Ανάληψη πρωτοβουλίας και υπευθυνότητας

-Προηγούμενη εμπειρία σε διανομή και αποθήκη θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 

Όσοι ενδιαφέρονται για την πιο πάνω θέση εργασίας, παρακαλώ όπως στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο info@papajohns.com.cy αναφέροντας την εν λόγω θέση στο θέμα του email. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε στο 99458382.

Job Detail
  • Annual Salary / Ετήσιος μισθόςNot Available
Shortlist Kindly, mention in your cover letter that - Job Link Cyprus - is your job referral.
EnglishGreek