Μάγειρες `Α

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Full Time
 • Employer: Louis Hotels
Job Description

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ

Η εταιρεία Louis Hotels, με πολυετή επιτυχημένη παρουσία στην Τουριστική βιομηχανία σε Ελλάδα και Κύπρο, ζητάει άτομο με όρεξη για δουλειά, διάθεση και κίνητρα για εξέλιξη μέσα από την εταιρεία, για πλήρη απασχόληση σε ετήσια βάση, για στελέχωση της επισιτιστικής μονάδας της στην Λευκωσία, ‘Το Ελληνικό’, στην πιο κάτω θέση:

 

Μάγειρες `Α

 

Κύρια καθήκοντα / ευθύνες:

 • Προετοιμασία και παραγωγή κρύων και ζεστών εδεσμάτων στα πρότυπα του εστιατορίου και σύμφωνα με τις οδηγίες του Chef.
 • Εφαρμογή των διαδικασιών και οδηγιών εργασίας του συστήματος HACCP.
 • Διατήρηση ψηλών επιπέδων προσωπικής υγιεινής και εμφάνισης.
 • Άλλα καθήκοντα που μπορεί να ανατεθούν από τον προϊστάμενο.

 

Aπαιτούμενα Προσόντα:

 • Δίπλωμα ή Τίτλος σπουδών στον τομέα της Μαγειρικής.
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως Μάγειρας.
 • Γνώση του συστήματος HACCP.
 • Υψηλό αίσθημα συνεργασίας και ομαδικότητας.
 • Μεθοδικότητα και οργάνωση.
 • Πάθος για το φαγητό και την εξυπηρέτηση πελατών.
 • Ετοιμότητα για άμεση έναρξη εργασίας.

 

Μισθός και ωφελήματα:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών θα προσφερθεί στους επιτυχόντες υποψηφίους.

 

Αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με τον τίτλο της επιθυμητής θέσης, όχι αργότερα από τις 17/06/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: vacancies@louishotels.com

 

*** Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν αυστηρής εχεμύθειας***