Λογιστής/Λογίστρια

Application deadline date has been passed for this Job.
Ioannou Bros. ltd
 • Post Date: 17/05/2021
 • Views 291
Job Overview

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Το νέο στέλεχος θα αναλάβει όλες τις εργασίες που αφορούν το τμήμα Λογιστηρίου της εταιρείας.

 • Καταχώρηση, λογιστικών εγγράφων στο λογιστικό σύστημα και αρχειοθέτηση
 • Συμφιλίωση λογιστικών καταστάσεων (λογαριασμών προμηθευτών/συνεργατών και τραπεζών)
 • Ετοιμασία και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Φ.Π.Α & καταστάσεων μισθοδοσίας
 • Διεκπεραίωση και έλεγχος άλλων καθημερινών εργασιών του λογιστηρίου
 • Επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες (πελάτες & προμηθευτές)
 • Εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων συναφή καθηκόντων του Λογιστηρίου/Γραφείου

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο πανεπιστημίου στη Λογιστική ή άλλο ισοδύναμο προσόν
 • Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση απαραίτητη
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών & Ms Office
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Να μπορεί να διαχειρίζεται σωστά τον χρόνο του και να μπορεί να δουλέψει κάτω από πίεση
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα και εχεμύθεια
 • Άδεια Οδήγησης 

Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας

Οι ενδιαφερόμενοι που τηρούν τα πιο πάνω, καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@livein.com.cy

Job Detail
 • Annual Salary / Ετήσιος μισθόςNot Available
Shortlist Kindly, mention in your cover letter that - Job Link Cyprus - is your job referral.
EnglishGreek