ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – Κωδ. ΜAC09/21

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Full Time
 • Post Date: 07/09/2021
Job Description

H Ministop Express Ltd αναζητά Υπεύθυνο λογιστηρίου :

ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – Κωδ. ΜAC09/21

 ΘΕΣΗ 

 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Καθήκοντα:

 • Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης
 • Ετοιμασία και έλεγχος μισθολόγιού
 • Υποστήριξη σε όλο το φάσμα και εργασίες του λογιστηρίου
 • Ετοιμασία  cash flow
 • Καταχώρηση παραστατικών και τιμολογίων
 • Επικοινωνία με προμηθευτές, συμφιλίωση υπολοίπων και πληρωμές προμηθευτών
 • Καταχώρηση τραπεζικών συναλλαγών και συμφιλίωση τραπεζικών υπολοίπων
 • Παρακολούθηση και ετοιμασία πληρωμών πάγιων εξόδων
 • Ετοιμασία και παρακολούθηση χρηματοοικονομικής επίδοσης των διαφόρων καταστημάτων
 • Συστηματική αναφορά στη διεύθυνση της εταιρείας
 • Επικοινωνία με εξωτερικούς ελεγκτές και συμβούλους

Προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Προγραμματισμός και οργάνωση
 • Bachelor’s Degree in Accounting & Finance, LCCI Higher Certificate in Accounting or holder of CAT/AAT certificate
 • Πολύ καλή γνώση Λογιστικής
 • Δυναμικός χαρακτήρας
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ (MS Office: Outlook, Excel and Word)
 • Γνώση λογιστικών προγραμμάτων Singular  Logic, CSS SOFT και Soft1 θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Έμφαση στο αποτέλεσμα και στη λεπτομέρεια
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, ομαδικότητα και συνεργασία

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό άμεσα στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ομίλου Δημητριάδη μέσω email στο careers@demetriadesgroup.com σημειώνοντας τη θέση και τον κωδικό εργασίας.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.