Εργάτης Aποθήκης / Διανομέας

Application deadline date has been passed for this Job.
Elincou Diagnostics Ltd
 • Post Date: 18/05/2021
 • Views 411
Job Overview

Περιγραφή θέσης:

Το άτομο που θα προσληφθεί θα είναι υπεύθυνο για την παραλαβή εμπορευμάτων και την έγκαιρη, αποτελεσματική και αποδοτική ετοιμασία και διανομή παραγγελιών συνεισφέροντας στην μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη και στην αύξηση της αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και επιτυχίας της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα το άτομο που θα προσληφθεί θα:

 • Φορτώνει και εκφορτώνει τα εμπορεύματα
 • Παραλαμβάνει, διαχωρίζει και αποθηκεύει τα εμπορεύματα
 • Ταξινομεί και τοποθετεί τα εμπορεύματα σε ράφια σύμφωνα με οργανωτικά πρότυπα του τμήματος και της εταιρείας
 • Προετοιμάζει τις παραγγελίες για διανομή σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή Αποθήκης, συσκευάζει κατάλληλα τα προϊόντα και τις τοποθετεί στο σημείο φόρτωσης
 • Διαχειρίζεται επιστροφές σύμφωνα με τους κανόνες του τμήματος και τις οδηγίες του Διευθυντή Αποθήκης
 • Βοηθάει στην καταμέτρηση του φυσικού αποθέματος
 • Παραδίδει έγκαιρα τις παραγγελίες σε πελάτες
 • Διασφαλίζει την τήρηση των διαδικασιών σε σχέση με τις παραδόσεις
 • Σχεδιάζει και ακολουθεί τις πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές διαδρομές
 • Ελέγχει το όχημα πριν την αναχώρηση για το δρομολόγιο
 • Αναφέρει οποιαδήποτε ατυχήματα συμβούν με το όχημα ή οποιεσδήποτε βλάβες υπάρξουν
 • Διαχειρίζεται τα εμπορεύματα σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρείας κατά την μεταφορά
 • Παραλαμβάνει επιστροφές
 • Παραλαμβάνει εισπράξεις από τους πελάτες και τις παραδίδει στο Λογιστήριο

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • 1-2 χρόνια πείρας σε σχετικό αντικείμενο
 • Κατοχή άδειας οδήγησης
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ Καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, PowerPoint)
 • Γνώση κανόνων οδικής κυκλοφορίας
 • Γνώση συστημάτων GPS
 • Ικανότητες προσανατολισμού
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση
 • Πολύ καλές οργανωτικές δεξιότητες
 • Πολύ καλές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου
 • Ανάληψη πρωτοβουλίας και υπευθυνότητας
 • Ηθική και Εχεμύθεια
 • Αξιοπιστία
 • Ενσυναίσθηση
 • Ομαδικότητα

 

Προσφέρεται πολύ ικανοποιητικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων αναλόγως προσόντων και πείρας.

 • Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο   hr@elincou.com.cy    σημειώνοντας στο θέμα «Εργάτης αποθήκης/Διανομέας»

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

 

Job Detail
 • Career Level / Επίπεδο καριέραςEntry Level
 • Experience / Εμπειρία1 year
 • Annual Salary / Ετήσιος μισθόςNot Available
Shortlist Kindly, mention in your cover letter that - Job Link Cyprus - is your job referral.
EnglishGreek