Γραμματέας

Application deadline date has been passed for this Job.
C.CHRISTOPHI LTD
 • Post Date: 12/05/2021
 • Views 262
Job Overview

Το ελεγκτικό γραφείο C. Christophis Ltd ζητά να προσλάβει άτομο για την θέση “Γραμματέας για Λογιστικό / Ελεγκτικό Γραφείο»

Περιγραφή εργασίας:

 • Διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία
 • Συντάσσει επαγγελματικά έγγραφα
 • Αρχειοθετεί έγγραφα
 • Είναι αποτελεσματικός στα διοικητικά του καθήκοντα
 • Είναι αποτελεσματικός στις επικοινωνιακές του σχέσεις
 • Έχει το επίπεδο γνώσεων που θα του επιτρέπει να αντιλαμβάνεται καλύτερα τα τεκταινόμενα στον επιχειρησιακό χώρο και να λειτουργεί περισσότερο αποτελεσματικά
 • Αντιμετωπίζει προβλήματα γραμματειακής φύσης με τη χρήση του λειτουργικού συστήματος WINDOWS σε προϊόντα λογισμικού (όπως επεξεργασία κειμένου, Λογιστικά Φύλλα, Βάσεις Δεδομένων)

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Γραμματειακών Σπουδών
 • Γνώση λογιστικής  (θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
 • Άριστη γνώση ελληνικής / αγγλικής γλώσσας (τυχών γνώση τρίτης ξένης γλώσσας λαμβάνεται υπόψη ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Άριστη γνώση Η/Υ, Microsoft Office, Outlook
 • Οργάνωση και προγραμματισμός
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
 • Δυναμισμό, επινοητικότητα, δυνατότητα ευελιξίας και διαπραγμάτευσης
 • Ευχέρεια λόγου και άνεση στις κοινωνικές επαφές
 • Ικανότητα να εργάζεται αυτόβουλα χωρίς την συνεχή καθοδήγηση

Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων αναλόγως προσόντων και πείρας.

Κάθε αίτηση καθώς και οι παρεχόμενες πληροφορίες αυτής θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Οι Ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια να αποστείλουν τα Βιογραφικά Σημειώματα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση cchristophi@cchristophi.com

Job Detail
Shortlist Kindly, mention in your cover letter that - Job Link Cyprus - is your job referral.